ДРУГА СВІТОВА НА МАПІ

УКРАЇНИ

У процесі наукової роботи зі сповіщеннями про загибель учасників Другої світової війни співробітники Національного музею історії України у Другій світовій війні зіштовхнулися з труднощами ідентифікації того чи іншого населеного пункту, який існував у воєнний період, а після війни був перейменований, знятий з обліку, затоплений унаслідок створення водосховища чи приєднаний до більшого міста, села, селища.

Постала необхідність створення бази даних, яка об’єднувала б інформацію щодо всіх тогочасних та сучасних назв і статусів населених пунктів. Тому ще у 2014 р. для потреб Музею був започаткований електронно-картографічний проєкт «Місця пам’яті про Другу світову війну на мапі України». База охопила понад 40 тис. населених об’єктів. Її основою став довідник «Українська РСР: Адміністративно-територіальний поділ: на 1 вересня 1946 року».

Серед основних завдань, які постали в межах проєкту, – впровадження інтерактивної карти з розробленням вебресурсу, що вперше акумулюватиме важливі процеси, пов’язані з Другою світовою війною, відображатиме кордони на 1939 р., 1946 р. та нинішній час, фіксуватиме основні складники реалій буття українського соціуму під час війни, міститиме інформацію про дати окупації, вигнання нацистів та їхніх союзників із населених пунктів України, про злочини, скоєні на окупованій території, місця й час боїв українських визвольних формувань із військами агресорів.

Для наповнення бази даних інтерактивної карти проєкту використовувалися архівні дані ЦДАВО України, ЦДАГО України, монографічна література, довідники, періодичні видання, картографічні джерела.

Створення першої в Україні новаторської геоінформаційної карти дає змогу візуалізувати географічні та подієво-фактуальні контексти Другої світової війни, здійснити оперативну вибірку даних на глобальному (вся Україна) та локальному (регіони, населені пункти) рівнях.

Проєкт утілює в єдиному продукті географічні показники й науково достовірну інформацію на кожен населений пункт України. Демонстрація електронної мапи забезпечує оперативність та інтерактивність поданих подій, фактів і статистичних даних, дає змогу розширити й перетворити інформацію відповідно до необхідної системи координат.

Продукт є вагомим допоміжним засобом для наукового середовища, краєзнавців, любителів воєнної історії.

Він передбачає використання з різною метою, а саме: пошукова діяльність, дослідження локальної історії регіону, дослідження родоводу тощо.

База доповнює музейний мартиролог полеглих комбатантів «Музей. Пам'ять. Пошук»

У разі виявлення неточностей просимо повідомити на електронну пошту dsf@warmuseum.kyiv.ua

Інформація проєкту зосереджена в 50 робочих атрибутах. Атрибут – це сукупність запитів, які містять необхідну інформацію про той чи інший населений пункт.

Адміністративно-територіальний зміст проєкту

 • Українська РСР. Адміністративно-територіальний поділ на 1 вересня 1946 року: Довідник. – Видання перше / Під редакцією М. Попівського
 • Українська РСР. Адміністративно-територіальний поділ на 1 січня 1987 року / Під редакцією В. Кирненка, В. Стадника
 • Україна. Політико-адміністративна карта. Покажчик географічних назв / Масштаб 1:500 000 / За редакцією В. Вдовенко, О. Хільчевської
 • Карти 1940-х рр. із фондозбірні Музею та картосховища Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського
 • Постанови Верховної Ради України про зміну назв деяких населених пунктів відповідно до Закону України «Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки»

Злочинні дії нацистів та їхніх союзників під час окупації України

 • Документи Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України
 • Документи Державного архіву Запорізької області
 • Документи Державного архіву Київської області
 • Німецько-фашистський окупаційний режим на Україні / За редакцією П. Костриби, С. Пількевича, Ф. Шевченка
 • Довідник про табори, тюрми та гетто на окупованій території України (1941–1944) / Упорядник М. Дубик
 • Україна під нацистською окупацією: спалені села (1941–1944 рр.): Анотований покажчик / За редакцією В. Солдатенка

Хронологія окупації нацистами та їхніми союзниками українських населених пунктів і дати вигнання окупантів з України

 • Документи Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України
 • Документи Державного архіву Запорізької області
 • Документи Державного архіву Київської області
 • Історія міст і сіл Української РСР: в 26 томах / Під редакцією В. Кулаковського
 • Україна. Хроніка визволення: дослідження, документи, свідчення / За редакцією Л. Легасової. Загальний час окупації населених пунктів у днях підрахований авторами

Військові формування Червоної армії, що брали участь в остаточному вигнанні нацистів та їхніх союзників із населеного пункту, та їхні втрати в цих боях

 • М. Вегеш, М. Токар. Карпатська Україна на шляху до державотворення. До 70-річчя проголошення незалежності Карпатської України
 • Історія міст і сіл Української РСР: в 26 томах / Під редакцією В. Кулаковського
 • Документальний фонд з обліку людських військових втрат України в Другій світовій війні, що зберігається в Музеї
 • Журнали бойових дій частин, оперативні зведення Генштабу РСЧА
 • Боевой состав Советской Армии за 1941–1945 гг. (Інтернет-портал)

Кількість радянських воїнів, мобілізованих та загиблих на фронтах війни

 • Історія міст і сіл Української РСР: в 26 т. / Під редакцією В. Кулаковського
 • Але інформація, подана в ній, не завжди об’єктивна. Для уточнення та пошуку достовірніших даних розпочато підрахунок за довідником «Книга Пам’яті України», а також за матеріалами Документального фонду з обліку людських військових втрат України в Другій світовій війні, що зберігається в Музеї. На сьогодні опрацьовано Запорізьку та Київську області.

Військові формування збройних сил Німеччини та її сателітів, що брали участь у боях в Україні

 • Ф. Гальдер. Военный дневник (Июнь 1941 – сентябрь 1942)
 • Lexikon der Wehrmacht (Лексикон Вермахту). Цей Інтернет-ресурс містить перелік практично всіх дивізій, корпусів, армій тощо, які входили до складу німецьких Збройних сил під час Другої світової війни. Завдяки йому можна простежити бойовий шлях більшості з них, ознайомитися з унікальними детальними картами боїв

Місця боїв українських визвольних формувань у воєнний період та повоєнні роки

 • Літопис УПА / Редакційна рада: Сохань П., Штендера Є., Боряк Г., Дашкевич Я., Іваненко Б., Лозицький В., Пиріг Р., Потічний П., Ріпецький М., Шаповал Ю., Яковлева Л.
 • І. Патриляк. Визвольна боротьба ОУН й УПА (1939–1960 рр.)
 • І. Патриляк. «Встань і борись! Слухай і вір…»: українське націоналістичне підпілля та повстанський рух (1939–1960 рр.)
на головну